به نام الله

اصلی

سلام علیکم

مطمئن باشید این موضوع در آینده بسیار نزدیک تحقق پیدا خواهد کرد 

ان شا الله

زیرا راست گفت خداوند بلند مرتبه

قل جائ الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا


ر ضمن تسلیت رحلت امام به ولی عصر عج

برای استفاده از طرح با صلوات برا شهدا رو طرح بالا کلیک کنید


یاد دوست:

یا ستار


علی مدد