in the name of god

اسرائیل 1

طرح نوشت:

!!Israeli human rights

This is a gift from the children of Israel to Palestinian children


طرح نوشت2:

اسرائیل حامی حقوق بشر!!

این طرح رو زدم برا حال و احوال این روز ها

برای یه مشت حرامی که قصابی وا کرده اند 

قصابی انسان

این ها هم هدیه کودکان اسرائیلی به فلسطینی است

اسم وبلاگم نگذاشتم تو طرح و سایز a4 زدم که راحت استفاده کنید

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب

هزینه استفاده: صلوات برا آزادی فلسطین از دست این حرامیان

باز نشر تصاویر بدون ذکر منبع حلال است حلال

یاد دوست:

یا جبار


تصویر 1:

اسرائیل 1


تصویر 2:

اسرائیل 3

تصویر 3:

اسرائیل 2

تصویر 4:

اسرائیل 4