به نام الله

اصلی شهادت امام علی

سلام بر کسی که:

بادهاى تند تکانش نداد و طوفانهاى شکننده از جایش نکند چنانچه رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود، نیرومند بودى در بدن و فروتن بودى در پیش خود و با عظمت بودى نزد خدا و بزرگ بودى

دعا کنید ما رو در شب های قدر

تصاویر دسکتاپ و پوستر در ادامه مطلب

دسکتاپ شهادت امیر المومنن

پوستر شهادت امام علی

صلوات فراموش نشه