به نام الله


سیاهی چادر

سلام

بنده روزانه مقداری دوچرخه سوار می شوم 

دیروز  نا خواسته اتفاقی افتاد که هنگام ظهر در حال دوچرخه سواری بودم

و هوا هم بسیار بسیار گرم

اما داشتم فکر می کردم آن کسایی که حجاب ندارند ،آن افسار گسیخته ها هیچ

اما آنهایی که چادر دارند از شدت گرما چه کار می کنند؟

آیا این جهاد با نفس نیست 

پس 

قسم به چادرت

قسم به گرمایی که تحمل کردی

قسم به سیاهی رنگ چادرت

چادرت بوی بهشت می دهد

زیرا این چادر یادگار زهراست


تکمله:دوستان خواهشا دعا کنید ، حمد شفا بخوانید ، نمی دونم هر کاری می خواهید بکنید شاید که حال آقای مهدوی کنی بهتر بشوند


یاد دوست:

یا عالم الغیب و الشهاده


علی مدد