به نام الله

نقطه و زهرا

سلام علیکم

چه تعبیری خدا در نقطه  دارد

که تفسیری جدا هر نقطه دارد

به تعداد بهار عمر زهرا

همین اندازه کوثر نقطه دارد


هزینه استفاده: صلوات برای سلامتی آقای مهدوی کنی

یاد دوست:

یا رحیم


علی مدد